photo yen
photo yen
photo ibsen
photo yen
adrian
roman
home
despre adrian
spectacole
english
blog
arhiva
contact
IhomeIIdespre adrianIIspectacoleIIenglishIIblogIIarhivaIIcontactI
© Adrian Roman 2018

home
photo ibsen
Cel mai periculos duşman al adevărului şi al libertăţii este chiar majoritatea. Poporul însuși.        
     
Henrik Ibsen - Un duşman al poporului
PREMIERA
13 OCTOMBRIE 2018
Teatrul Anton Pann/Sala Mare
Râmnicu Vâlcea
DAN PUGHINEANU
ANDREI CĂTĂLIN
NICOLE BURLACU
ANDREI BRĂDEAN
ANA ȘUȘCA
TAVI COSTIN
ALEXANDRU BETERINGHE

scenografia   DENISSE MOISE, ADRIAN ROMAN
regia şi versiunea scenică   ADRIAN ROMAN
Ana Jordan
YEN
Adrian Roman
ANDREI BRĂDEAN
ANDREI CĂTĂLIN     
ANA ŞUŞCA    
RÉKA SZÁSZ
logoUNITER
logo cheek by jowl
logo toneelgroep
Adrian recomandă:
HENRIK IBSEN
UN DUȘMAN AL  POPORULUI

Teatrul Anton Pann - Râmnicu Vâlcea
home
photo ibsen
Cel mai periculos duşman al adevărului şi al libertăţii este chiar majoritatea. Poporul însuși.        
      Henrik Ibsen - Un duşman al poporului
© Adrian Roman 2019

Ana Jordan
YEN
Adrian Roman
HENRIK IBSEN
UN DUȘMAN AL POPORULUI

DAN PUGHINEANU
ANDREI CĂTĂLIN
NICOLE BURLACU
ANDREI BRĂDEAN
ANA ȘUȘCA
TAVI COSTIN
ALEXANDRU BETERINGHE

regia şi versiunea scenică  
ADRIAN ROMAN
PREMIERA 13 octombrie 2018
Teatrul Anton Pann - Rm. Vâlcea
home
DAN PUGHINEANU
ANDREI CĂTĂLIN
NICOLE BURLACU
ANDREI BRĂDEAN
ANA ȘUȘCA
TAVI COSTIN
ALEXANDRU BETERINGHE

regia şi versiunea scenică   ADRIAN ROMAN
HENRIK IBSEN
UN DUȘMAN AL POPORULUI
PREMIERA
13 OCTOMBRIE Teatrul Anton Pann/Sala Mare
Râmnicu Vâlcea
   „Adrian Roman a optat pentru o actualizare moderată, atent cumpănită, neforţată a textului lui Ibsen. Adică fără artificialităţi menite să îţi ia ochii. A văzut în Un duşman al poporului o scriere cum nu se poate mai actuală, cu o tematică extrem contemporană. A evidenţiat clar liniile ideatice de forţă ale textului. Adică lupta inegală dintre fanaticul izolat al dreptăţii şi majoritatea mult mai pregătită să accepte minciuna sau falsul. Contradicţia dintre idealurile clamate şi fapta care ezită deoarece punerea ei în practică ar putea să coste şi într-o primă etapă ar impune sacrificii. Lupta dintre idealist şi materialismul primar gloatei. Supremaţia banului. Neînsemnata valoare a prieteniei care se evaporă din cauza interesului imediat, din teamă, din oportunism.”

                                               
>> Mircea Morariu - Ibsen, mereu actual/Adevărul.ro
Henrik Ibsen
UN DUȘMAN AL POPORULUI
   „Adrian Roman a optat pentru o actualizare moderată, atent cumpănită, neforţată a textului lui Ibsen. Adică fără artificialităţi menite să îţi ia ochii. A văzut în Un duşman al poporului o scriere cum nu se poate mai actuală, cu o tematică extrem contemporană. A evidenţiat clar liniile ideatice de forţă ale textului. Adică lupta inegală dintre fanaticul izolat al dreptăţii şi majoritatea mult mai pregătită să accepte minciuna sau falsul. Contradicţia dintre idealurile clamate şi fapta care ezită deoarece punerea ei în practică ar putea să coste şi într-o primă etapă ar impune sacrificii. Lupta dintre idealist şi materialismul primar gloatei. Supremaţia banului. Neînsemnata valoare a prieteniei care se evaporă din cauza interesului imediat, din teamă, din oportunism.”

                   
>> Mircea Morariu - Ibsen, mereu actual/Adevărul.ro
                          ianuarie 2019
   „Adrian Roman a optat pentru o actualizare moderată, atent cumpănită, neforţată a textului lui Ibsen. Adică fără artificialităţi menite să îţi ia ochii. A văzut în Un duşman al poporului o scriere cum nu se poate mai actuală, cu o tematică extrem contemporană. A evidenţiat clar liniile ideatice de forţă ale textului. Adică lupta inegală dintre fanaticul izolat al dreptăţii şi majoritatea mult mai pregătită să accepte minciuna sau falsul. Contradicţia dintre idealurile clamate şi fapta care ezită deoarece punerea ei în practică ar putea să coste şi într-o primă etapă ar impune sacrificii. Lupta dintre idealist şi materialismul primar gloatei. Supremaţia banului. Neînsemnata valoare a prieteniei care se evaporă din cauza interesului imediat, din teamă, din oportunism.”

     
>> Mircea Morariu - Ibsen, mereu actual/Adevărul.ro
            ianuarie 2019
Web page optimized for Chrome, Edge, Firefox